Home Letselschade WieZijnWij Kosten

Dienstverlening

Balans richt zich op het behartigen van belangen van mensen die te maken hebben met personenschade. Onder personenschade valt schade (door letsel of door overlijden) veroorzaakt door bijvoorbeeld:

 • verkeersongevallen
 • ongelukken op het werk
 • medische behandelingen
 • beroepsziekten
 • gebrekkige producten en gebouwen
 • ongelukken met dieren
 • sportongelukken
 • geweldsdelicten inclusief seksueel misbruik
 • onrechtmatig overheidsoptreden

Daarnaast staat Balans u ook graag bij als u een geschil hebt met:

 • uw verzekeringsmaatschappij over schadevergoeding of uw aanspraak op uitkering.
 • uw particuliere verzekeringsmaatschappij over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of uw ongevallenverzekering.
 • de overheid over voorzieningen als een persoonsgebonden budget, voorzieningen op grond van de WMO en/of de AWBZ.
 • uw zorgverzekeraar over uw recht op vergoeding van zorgbehandelingen.
 • uw rechtsbijstandverzekeraar over de aanpak van de zaak die uw rechtsbijstandverzekeraar voor u behandelt (geschillenregeling).

Haalbaarheidstoets/Second opinion

Balans biedt u altijd de mogelijkheid om gratis een vrijblijvend eerste beoordeling van uw zaak te krijgen. In een telefonisch contact wordt besproken welke informatie en welke stukken nodig zijn om de zaak te kunnen beoordelen. Daarna wordt met u afgesproken of het eerste gesprek voorafgaand aan het bestuderen van het dossier plaatsvindt of ná bestudering van het dossier. Als u de indruk hebt dat uw belangen door een andere belangenbehartiger niet goed worden behartigd, kunt u zo uw vermoedens laten onderzoeken zonder kostenrisico's!

Contact

 

t: 085 273 33 50

f: 085-273 33 59

e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bezoekadressen

mr. Z.J. Rittersma

mr. H. Staal

Hummeloseweg 6

6998 AD Laag-Keppel

 

mr. H. Mollema-de Jong

Lijsterlaan 15

3853 TA Ermelo

  

Post

Postbus 26

7030 AA Wehl

 

Samenwerking

Balans Letselschade Advocaten

 

is een samenwerking volgens de Samenwerkingsverordering 1993 van:

 

Balans Letselschade B.V. te Laag-Keppel

KvK 5542294

en

Justima B.V. te Ermelo

KvK 08177627

 

Aangesloten bij: