Home Letselschade WieZijnWij Dienstverlening

Kosten

Balans werkt in principe op basis van een uurtarief. Over dit bedrag worden géén kantoorkosten berekend. Wel kunnen kosten zoals medische advieskosten, reiskosten en griffierechten doorberekend worden, voorzover die niet te verhalen zijn op de aansprakelijke partij. Andere afspraken zijn mogelijk. 

Balans waarschuwt voor No cure no pay. Er is geen enkele rechtvaardiging voor het afromen van een percentage van de schadevergoeding die u nodig hebt om de geleden schade te compenseren. In feite is er dan nog altijd sprake van schade. In veel gevallen valt vooraf een behoorlijke inschatting te maken van de kansen op schadevergoeding. In zaken waarin de kans moeilijk te beoordelen valt, wordt gewerkt met een laag tarief als basis en een hoger tarief bij succes. Ook kan van geval tot geval besproken worden of een éénmalig bedrag afgesproken wordt. Dat kan ook inhouden een resultaatsafhankelijke urenbeloning. Dat is een voor letselschadeadvocaten toegestane variant op no cure no pay in zaken waarin het geschil draait om aansprakelijkheid (denk aan aansprakelijkheid voor medische behandelingen) of oorzakelijk verband tussen de gestelde schade en de gebeurtenis waarvoor de andere partij aansprakelijk is. Verdere informatie hierover vindt u op de site van de Orde van Advocaten

Schadezaken

Balans gaat bij zaken waarin het gaat om schadevergoeding en aansprakelijkheid uit van het principe dat uw kosten niet uit horen te stijgen boven de verhaalbare kosten. Als het even kan wordt dus geprobeerd om u helemaal geen nota's in rekening te brengen. In letselschadezaken met volledige aansprakelijkheid wordt gedeclareerd aan de aansprakelijke partij. De in het minnelijk overleg vastgestelde redelijke kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand worden beschouwd als ook ten opzichte van de cliënt de maximale kosten, tenzij de cliënt nadrukkelijk heeft verzocht om werkzaamheden te verrichten waarvan de advocaat heeft aangeven dat deze mogelijk niet verhaalbaar zouden kunnen zijn. Bij een vermindering wegens eigen schuld worden aanvullende afspraken gemaakt voor het resterende deel.

Geschillenregeling

Betrouwbaarheid en vertrouwen zijn essentieel. Mocht u over de verleende diensten niet tevreden zijn, dan kunt u dat uiteraard altijd bespreken met uw advocaat. Cliënten kunnen kiezen voor Klachten- en geschillenregeling van de Orde van Advocaten. Verder is er binnen de LSA een Ombudsman en een geschillencommissie Declaraties waarop u een beroep kunt doen.

Contact

 

t: 085 273 33 50

f: 085-273 33 59

e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bezoekadressen

mr. Z.J. Rittersma

mr. H. Staal

Hummeloseweg 6

6998 AD Laag-Keppel

 

mr. H. Mollema-de Jong

Lijsterlaan 15

3853 TA Ermelo

  

Post

Postbus 26

7030 AA Wehl

 

Samenwerking

Balans Letselschade Advocaten

 

is een samenwerking volgens de Samenwerkingsverordering 1993 van:

 

Balans Letselschade B.V. te Laag-Keppel

KvK 5542294

en

Justima B.V. te Ermelo

KvK 08177627

 

Aangesloten bij: